Financiele verantwoording 2023

Het jaarverslag van stichting Meerwaarde beperkt zich tot de financiële verantwoording over het jaar 2023. Om de ontwikkeling op financieel gebied zichtbaar te maken is ter vergelijk een overzicht weergegeven over de jaren 2019 t/m 2023

De financiele verantwoording is samengesteld uit de staat van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting.

De financiele verantwoording is als pdf bestand beschikbaar door hierna op financiële verantwoording 2023 te klikken: financiële verantwoording 2023.