Jaarverslagen

 Financiele verantwoording 2022

Het jaarverslag van stichting Meerwaarde beperkt zich tot de financiële verantwoording over het jaar 2022. Om de ontwikkeling op financieel gebied zichtbaar te maken is ter vergelijk een overzicht weergegeven over de jaren 2022 t/m 2018

De financiele verantwoording is samengesteld uit de staat van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting.

De financiele verantwoording is als pdf bestand beschikbaar door hierna op financiële verantwoording 2022 te klikken: financiële verantwoording 2022.