Jaarverslagen

Financiele verantwoording 2019

Het jaarverslag van stichting Meerwaarde beperkt zich tot de financiële verantwoording over het jaar 2019. Om de ontwikkeling op financieel gebied zichtbaar te maken is ter vergelijk een overzicht weergegeven over de jaren 2019 t/m 2016.

De financiele verantwoording is samengesteld uit de staat van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting.

 

De financiele verantwoording is als pdf bestand beschikbaar door hierna op financiële verantwoording te klikken.

financiële verantwoording