Biologisch-dynamische landbouw is een speciale vorm van biologisch. Hier gelden extra strenge eisen voor dierenwelzijn, gesloten kringloop en ecologie. Deze vorm van landbouw ontstond in de jaren 1920 en heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw. Biologisch-dynamische landbouwproducten hebben het Demeter keurmerk.

Biologisch-dynamische landbouw is een zeer duurzame landbouw die producten voor mens en dier telen met behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Geen uitputting van grond, geen belasting voor de lucht en het water. In de BD-landbouw gaat het om de zorg voor bodem en landschap als levend organisme. Belangrijk hierbij is het creeren en begeleiden van kringlopen op het boerenbedrijf. Gestreefd wordt naar evenwicht tussen tussen voeding voor mens en dier met behoud van de bodemvruchtbaarheid.

Gewassen worden ieder jaar op wisselende stukken van het land geteeld, geen monocultuur maar een ruime vruchtwisseling. Vee krijgt voer van eigen land en de mest komt weer op dat land terug of bij een collega BD-boer in de directe omgeving. Door diversiteit aan gewassen en bodemgebruik ontstaat een natuurlijk evenwicht waarin ziektes tot een minimum beperkt worden. BD-boeren streven naar een complete kringloop 

Uitsluitend natuurlijke bestrijdingmiddelen worden gebruikt, daarnaast speciale zogenaamde preparaten ter bevordering van de groei en bloei, de natuurlijke en kosmische invloeden. De BD-landbouw streeft op het gebied van productkwaliteit naar een harmonieuze plantontwikkeling waardoor smaak en geur en voedingswaarde optimaal worden.