Bestuur

De stichting Meerwaarde is kwantitatief een kleine stichting. Het bestuur is op dit moment samengesteld uit drie personen, de taken van het bestuur bestaan uit:

 

- bepalen van het algemeen beleid van de stichting

- vaststellen van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening

- het beheren van de organisatie en het vermogen

 

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, zij worden benoemd voor een periode van drie jaren, verlenging tot maximaal drie perioden is mogelijk.

 

Voorzitter; Maria van Boxtel

Secretaris: functie is vacant, tijdelijke waarneming door de voorzitter

Penningmeester: Jan JC Saal

Algemeen lid: Tineke Bakker

 

Werkgroepen

Het bestuur wordt op basis van projecten ondersteund door werkgroepen en/of externe adviseurs op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw en pergola-associaties.