Medewerkers en vacatures

Ter versterking en aanvulling worden deskundige bestuursleden en een ondersteuning voor het bestuur gezocht. Het betreft op korte termijn de functies van secretaris en de secretariele ondersteuning. De zittingstermijn van de huidige voorzitter loopt medio 2015 af, vooruitlopend hierop kan nu reeds uw belangstelling c.q. sollicitatie voor deze functie aan de stichting worden gestuurd.

Het bestuur streeft hierbij naar een evenwichtige samenstelling van bestuursleden met enthousiasme, kennis en ervaring op bestuurlijk niveau.

Beloningsbeleid 

De stichting Meerwaarde kent geen bezoldigde functionarissen. De ondersteuning van het bestuur en de vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in werkgroepen voeren alle activiteiten onbezoldigd uit. Gemaakte uitgaven voor materialen, porto, reizen e.d. kunnen worden gedeclareerd.