Een aanvraag voor ondersteuning van een project dat past binnen de missie en doelen van de stichting Meerwaarde, kunt u schriftelijk aanvragen.

De aanvraag sturen naar het hiernaast vermelde postadres. u ontvangt daarna zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst.