• De stichting Meerwaarde ondersteunt en bevordert de biologisch-dynamische landbouw door deze landbouwmethode, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van boer en consument, onder de aandacht te brengen op alle maatschappelijke terreinen. Door ondersteuning vanuit de Stichting kan dit leiden tot bewustzijn, ervaring en inzicht van mensen in het natuurlijke proces van groei en bloei van ons voedsel zonder roofbouw te plegen op de natuur, het milieu en de economie.

Doelen

  •  Biologisch-dynamische landbouw bevorderen als het verantwoord produceren van groenten en fruit, ter ondersteuning van de algehele vitaliteit van mens, plant en dier in levende kringlopen. 
  •  De Pergola-associatie bevorderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid van producent en consument. Door als consument deelnemer te zijn binnen het boerenbedrijf zijn productie en afname van de producten in evenwicht. Zo wordt er gewerkt aan een vernieuwende plattelandseconomie.
  •  Landbouw wordt weer een gezamenlijk maatschappelijk en cultureel belang. De Pergola associatie staat borg dat de bedrijven ook in financiele zin mede gedragen worden door de deelnemer-consument.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken ondersteunt de stichting Meerwaarde met name initiatieven die kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van de (stads)mens bij het platteland.

Daarnaast wordt door de stichting Meerwaarde geinvesteerd in landbouwgronden  en -gebouwen om de continuiteit van de biologisch-dynamische landbouw voor langere periode te kunnen blijven realiseren en garanderen.

De stichting Meerwaarde wil en neemt deel in bedrijven. Bij deze deelneming geeft zij grond en gebouwen in gebruik aan deze bedrijven tegen een vergoeding als deel van het bedrijfsresultaat.