De statuten ten tijde van de oprichting van Stichting Meerwaarde zijn vastgesteld bij notariele akte te Zeist op 18 januari 1994. De statuten zijn daarna op 7 juni 2002 gewijzigd. Onlangs zijn de statuten geheel herzien naar de huidige inzichten en vereisten, op 2 oktober 2014 zijn de nieuw statuten notarieel vastgesteld en is de stichting vanaf die datum statutair gevestigd te Zutphen.

De volledige statuten zijn als pdf bestand beschikbaar door hierna op statuten te klikken: statuten.